Židovská cesta na Plzeňsku
ÚVOD Informace o projektu Fotogalerie Novinky Kulturní akce
Turistické trasy Služby Odkazy Kontakty
Židovská cesta na Plzeňsku - ÚVOD


Trasy
Severní trasy | Jižní trasy | Muzeum Dr. Š. Adlera

Výchozím místem pro tyto trasy je Plzeň. Dvě trasy vedou přibližně na sever a dvě na jih od Plzně. Vždy se začíná prohlídkou centra města a Velké synagogy. Časy jsou pouze orientační pro zájezdový autobus.

Severní trasy
Severní trasy-mapa


A: "Do nejmenšího města Evropy"

- Plzeň - prohlídka (centrum - náměstí s kostelem a Velká synagoga)
přes Plasy do Rabštejna nad Střelou
- Rabštejn nad Střelou - prohlídka (židovský hřbitov, městská památková rezervace, kostel, klášter, most, ruiny hradu) + oběd
odjezd do Nečtin
- Nečtiny - prohlídka (zbytky židovského hřbitova v lese nad komunálním hřbitovem, farní kostel a radnice), přes Úněšov do Pňovan
- Pňovany - prohlídka (pozor - židovský hřbitov je velmi obtížně přístupný, židovská ulička s bývalou synagogou, zámek u rybníka, farní kostel), odjezd přes Líšťany
- Všeruby - prohlídka (románský a gotický kostel), odjezd
 - Město Touškov - prohlídka (dům Salomona Löbla, farní kostel, měšťanské domy), návrat do Plzně
Pro individuální turistiku další doporučené cíle:
Chyše (zámek s muzeem a Pamětní síní Karla Čapka, hřbitovní kostel)
Žlutice (náměstí s radnicí a muzeem, gotický kostel sv. Petra a Pavla)
Plasy (původně cisterciácký klášter z roku 1144, zničený za husitských válek a za třicetileté války, od 1826 majetek knížete Metternicha. Konventní budovy přestavovali architekti J. B. Santini a K. I. Dientzenhofer. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je románská bazilika, přestavěná raně barokně s cennými obrazy od mistrů Karla Škréty, Petra Brandla, Willmanna a dalších. Prelatura, používaná Metternichem jako zámek, je původně raně barokní přestavbou J. B. Matheye. Součástí areálu je unikátní patrová královská kaple z doby před rokem 1265, s nástěnnými malbami z doby kolem roku 1280 v dolní části. Hřbitovní kostel sv. Václava je gotická stavba přestavěná raně barokně Matheyem.)
Manětín (počátky místa sahají do 12. století, původně majetek panovníka se stal církevním a od 15. století šlechtickým. Zámek je barokní dílo architekta J. B. Santiniho z 1. poloviny 18. století. Před ním je terasa s barokními sochami, v okolí řada baroknách domů. Barokní je i děkanský kostel sv. Jana Křtitele s vynikajícím vybavením interiéru, kde jsou zejména některé cenné obrazy Petra Brandla. Jeho obrazy nalezeneme i ve hřbitovním kostele sv. Barbory. Řada zajímavých barokních soch se nachází v celém městě.) 

B: "Údolím Berounky za židovskými památkami"
- Plzeň - prohlídka (centrum - náměstí s kostelem a Velká synagoga), odjezd do Rokycan
- Rokycany - prohlídka (nový židovský hřbitov, kostely, část opevnění, radnice, mariánský sloup, arciděkanství), odjezd přes
cca 1/4 hod. - Osek - prohlídka (bývalá židovská ulička, kostel, zámek) a dále do Radnic
- Radnice - prohlídka (židovské ghetto se synagogou, naučná stezka s návštěvou hřbitova, poutní kostel, farní kostel na náměstí, zámek), oběd, odjezd na Terešov přes Vejvanov a Biskoupky
- Terešov - prohlídka (hřbitov před vlastní obcí, nutno odbočit ze silnice, pak teprve městečko - židovská ulička, zámek a v zámeckém parku letní kino, event. přírodní rezervace), odjezd přes Hlohovičky a Kladruby do Hřešihlav
- Hřešihlavy - prohlídka (židovská ulička a lesní židovský hřbitov, zámek, kostel se zvonicí), odjezd přes Třímasy, Bohy, Brodeslavy, Hodyni a Dřevec do Kožlan
- Kožlany - prohlídka (židovský hřbitov, farní kostel, muzeum), návrat do Plzně
Pro individuální turistiku další doporučené cíle:
Plasy (původně cisterciácký klášter z roku 1144, zničený za husitských válek a za třicetileté války, od 1826 majetek knížete Metternicha. Konventní budovy přestavovali architekti J. B. Santini a K. I. Dientzenhofer. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je románská bazilika, přestavěná raně barokně s cennými obrazy od mistrů Karla Škréty, Petra Brandla, Willmanna a dalších. Prelatura, používaná Metternichem jako zámek, je původně raně barokní přestavbou J. B. Matheye. Součástí areálu je unikátní patrová královská kaple z doby před rokem 1265, s nástěnnými malbami z doby kolem roku 1280 v dolní části. Hřbitovní kostel sv. Václava je gotická stavba přestavěná raně barokně Matheyem.)
Manětín (počátky místa sahají do 12. století, původně majetek panovníka se stal církevním a od 15. století šlechtickým. Zámek je barokní dílo architekta J. B. Santiniho z 1. poloviny 18. století. Před ním je terasa s barokními sochami, v okolí řada baroknách domů. Barokní je i děkanský kostel sv. Jana Křtitele s vynikajícím vybavením interiéru, kde jsou zejména některé cenné obrazy Petra Brandla. Jeho obrazy nalezeneme i ve hřbitovním kostele sv. Barbory. Řada zajímavých barokních soch se nachází v celém městě.) 

Jižní trasy
Jižní trasy-mapa

A: "Romantické židovské hřbitovy jižního Plzeňska"

- Plzeň - prohlídka (centrum - náměstí s kostelem a Velká synagoga + Meditační zahrada)
- Štěnovice - prohlídka (židovský hřbitov, zámek, kostel, odjezd do Dolní Lukavice
- Dolní Lukavice - prohlídka (židovský hřbitov cestou - zastávka, zámek a zámecký park, farní kostel), odjezd do Přeštic - pozor přes Vodokrty
- Přeštice - prohlídka (1. zastávka před městem na židovském hřbitově, pak prohlídka historického jádra města, arciděkanský chrám, muzeum)
- Švihov - prohlídka (2 židovské hřbitovy, vodní hrad, 2 kostely), odjezd přes Křenice na Ptenín
- Merklín - prohlídka (lesní židovský hřbitov cestou ze Ptenína, obec se zámkem a zámecký park nad rybníkem s koupalištěm), návrat do Plzně 
Pro individuální turistiku další doporučené cíle:
Koloveč (prohlídka městečka s farním kostelem, kolovečská keramika, Muzeum techniky a řemesel)
Chudenice (historické centrum s farním kostelem, Starý zámek - regionální muzeum, Americká zahrada a rozhledna Bolfánek, Nový zámek s parkem)
Kladruby (benediktinský klášter založen v roce 1115, přilehlá ves byla povýšena kolem roku 1300 na městečko. Klášter představuje rozsáhlý komplex, významný zejména svou barokní přestavbou. J. B. Santini - jehož kostel sv. Jana Nepomucké na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou je na seznamu památek UNESCO - přestavěl zdejší chrám P. Marie ve stylu barokní gotiky. Fresková a štuková výzdoba v interiéru je dílem bratří Asamů. Na dalších klášterních stavbách se podílel jiný barokní mistr - K. I. Dientzenhofer.

B: "Jediné dochované ghetto na Plzeňsku"
- Plzeň - prohlídka (centrum - náměstí s kostelem a Velká synagoga + Meditační zahrada), odjezd přes Nezvěstice
- Spálené Poříčí - prohlídka (židovská ulice a židovský dům s kuchyní, židovský hřbitov, zámek, farní kostel, fara), oběd, odjezd přes Blovice do Kasejovic
- Kasejovice - prohlídka (židovské město a synagoga s muzeem, židovský hřbitov, farní kostel a domy kolem náměstí, kaple sv. Vojtěcha na kraji obce), odjezd do Nepomuku
- Nepomuk - prohlídka (arciděkanství, kostel sv. Jakuba, kostel sv. Jana Nepomuckého, event. ves Klášter), odjez do Blovic
- Blovice - prohlídka (židovský hřbitov, náměstí s radnicí a kostelem, zámek s muzeem, návrat do Plzně
Pro individuální turistiku další doporučené cíle:
Starý Plzenec (původně správní hrad Přemyslovců z poloviny 10. století. Z konce 10. století pochází rotunda sv. Petra. Další církevní objekty jsou o málo mladší - kostel Narození P. Marie byl založen ve 12.století, z gotické etapy se dochovaly nástěnné malby. Románský byl původně i kostel sv. Jana Křtitele, zcela přestavěn goticky.)
Radyně (hrad nad Starým Plzencem, založený Karlem IV. ve 14. století, původně nazvaný Karlskrone. Z rozsáhleho hradu, který byl opuštěn již v polovině 16. století, zbyly monimentální ruiny.)
Kozel (lovecký zámek z konce 18. století byl postaven pro hrabata Černíny, o něco později byl upraven jako jejich letní sídlo. Ve 2. polovině 19. století byl založen rozsáhlý anglický park.)
Nebílovy (ves původně s tvrzí ze 14. století. Zámek byl založen na počátku 18. století a jeho stavitelem je plzeňský architekt Jakub Auguston. Údajně tu pracoval podle projektu Jakuba Hildebrandta. Zajímavý je i kostel sv. Jakuba Většího v místní části Prusiny přestavěný v 18. století.)
Nepomuk (město se zajímavou architekturou - barokní arciděkanství a špitál, kostel sv. Jakuby původně románský a barokně přestavěný, barokní chrám sv. Jana Nepomuckého, muzeum)
Zelená Hora (původně zboží kláštera v Nepomuku, později v rukou různých šlechtických rodin. Za Šternberků zde v 17. století vznikl zámek. Tehdy také došlo k přestavbě původně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie.)
Klášter (původně areál nepomuckého kláštera z 12. století, po jehož zániku byla vestavěna ves s návsí a farním kostelíkem.)

EXPOZICE ŽIVOTA ŽIDOVSKÉ MENŠINY V ZÁPADOČESKÉM POHRANIČÍ
Muzeum Šimona Adlera
bylo vybudováno v roce 1997 jako památník židovského historika a rabína Dr. Šimona Adlera, který se zde narodil a v roce 1944 se stal obětí holocaustu v koncentračním táboře Osvětim. Úvod expozice je věnován jeho životu a osudům jeho synů - Sinae a Matytiahu Adlera žijících v Izraeli.
Expozice Druhá část expozice je věnována kultuře židů a náboženství židovských obyvatel v západočeském příhraničí od Kraslic na severu po Modravu na jihu. Je uvedena seznamem a fotodokumentací 110 zaniklých židovských obcí s dochovanými stavebními památkami a prezentuje dále předměty každodenního života židovské obce. Součástí expozice je i rekonstruovaná původní košer porážka a interier pošumavské hospody. Předposlední část na unikátních exponátech představuje návštěvníkovi především židovské sakrální předměty ze sbírek Západočeského muzea. Dokumentace života židovské rodiny je rozdělena na nejdůležitější mezníky: narození, obřízka chlapců, bar - micva, svatba a závěr života.
Závěr expozice tvoří rekonstrukce interiéru, dokumentující každodenní život Židů v daném regionu na přelomu 19. a 20. století, kdy zde žil obchodník Wilhelm Adler a prožíval zde své dětství a školní léta Šimon Adler. Věříme, že pojetí expozice a památníků, které je orientované především na každodenní život židovské menšiny v západním pohraničí Čech, je přínosem pro poznání mnohonárodnostního obyvatelstva Šumavy a ukazuje, že lidé různého vyznání a různých národností, žijící v jednom geografickém prostředí mohou tvořit jednotnou sídelní komunitu, pokud se nestanou předmětem politické manipulace.
 Muzeum vzniklo z iniciativy a za finančního přispění pana Matytiahu Adlera, viceprezidenta Touro College Jerusalem / New York, nákladem města Hartmanice a Ministerstva kultury ČR. Jeho součástí je auditorium pro 50 návštěvníků. V budově je dále umístěna expozice historie Hartmanic a okolí, včetně ukázek tradičních šumavských řemesel. Muzeum je umístěno v osadě Dobrá Voda nad Hartmanicemi poblíž kostela sv. Vintíře a léčivého pramene vyvěrajícího v nevelké vzdálenosti od něj. Výhled z Dobré Vody na okolní krajinu s hradem Kašperkem patří k nejhezčím šumavským pohledům.
Expozice - židovská hospoda

Foto náhrobek

Česká centrála cestovního ruchu

 
úvod | informace o projektu | fotogalerie | novinky | kulturní akce | turistické trasy | služby | odkazy | kontakty

© 2001 – | webdesignCreativestudio s.r.o. | coding & fotoMULTIMEDIA ACTIVITY