Židovská cesta na Plzeňsku
ZPĚT Informace o projektu Fotogalerie Novinky Kulturní akce
Turistické trasy Služby Odkazy Kontakty
Židovská cesta na Plzeňsku - ZPĚT

Erb Švihov     Švihov
P
oblíž komunálního hřbitova se na okraji obce nacházejí i dva hřbitovy židovské - starý (před viaduktem) a nový (z druhé strany). Starý hřbitov byl založen již v roce 1644 a představuje velmi cenný soubor náhrobníků renesančního, barokního a klasicistního typu. Nový hřbitov vznikl po r. 1878. Náhrobky jsou jen na malé části, většina plochy hřbitova je volná.
Židovské osídlení je ve Švihově doloženo již k roku 1570, ghetto však bylo založeno až v souvislosti s restrikčními zákony v roce 1736. Došlo tehdy dokonce k nucené výměně domů mezi židovským a křesťanským obyvatelstvem. Židé byli soustředěni do prostoru dnešní Vrchlického ulice. Na konci 18. století ulice vyhořela a domy byly postupně přestavovány. Židé však již v té domě nemuseli bydlet odděleně, takže ghetto zaniklo. První synagoga byla zničena při požáru, druhá - nová byla zbořena po r. 1960.
Původní tvrz, doložená již ve 12. století, byla zřejmě vybudována na vyvýšenině nad řekou Úhlavou, v místech dnešního hřbitovního kostela sv. Jiljí. Později byla přenesena do míst blíže k řece, kde na jejím místě dnes stojí mohutný vodní hrad. Místo je spjato s historií jednoho z nejvýznamnějších středověkých rodů Švihovských z Rýzemberku. Ti zde měli rodové sídlo až do roku 1554 a přičinili se i o povýšení zdejší vsi na město v roce 1549. Hrad byl pak ještě za nových majitelů ve 2. polovině 16. století přestavěn, ale na konci 18. století byl využíván již jen jako hospodářský areál. Ve 2. polovině 20. století byly podstatné části objektu restaurovány a zpřístupněny veřejnosti. Hrad patří k nejdochovalejším typům vodní pevnosti u nás.
Na obdélném náměstí se nachází farní kostel sv. Václava, původně gotický, přestavěn barokně. Barokizace kostela je dílem významného barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky.
Z hlediska vývoje architektury je zajímavější kostel sv. Jiljí, který byl součástí nejstarší zdejší tvrze a byl ve 12. století postaven jako tribunový. Každé další století se zde však přestavovalo, takže současná podoba kostela je výsledkem četných úprav. Dnes slouží jako hřbitovní.

Hřbitov
Hřbitov
Hřbitov
Hřbitov
Okolí
Hrad
Česká centrála cestovního ruchu
Cesta po památkách
Plzeň  Plzeň
Blovice  Blovice
Chudenice  Chudenice
Chyše  Chyše
Kasejovice  Kasejovice
Koloveč  Koloveč
Kožlany  Kožlany
Merklín  Merklín
Nečtiny  Nečtiny
Nepomuk  Nepomuk
Pňovany  Pňovany
Přeštice  Přeštice
Rabštejn n. Střelou  Rabštejn n. Střelou
Radnice  Radnice
Rokycany  Rokycany
Spálené Poříčí  Spálené Poříčí
Švihov  Švihov
Touškov  Touškov
Všeruby  Všeruby
Žlutice  Žlutice
 

 

 

informace o projektu | fotogalerie | novinky | kulturní akce | turistické trasy | služby | odkazy | kontakty

© 2001 – | webdesignCreativestudio s.r.o. | coding & fotoMULTIMEDIA ACTIVITY