Židovská cesta na Plzeňsku
ZPĚT Informace o projektu Fotogalerie Novinky Kulturní akce
Turistické trasy Služby Odkazy Kontakty
Židovská cesta na Plzeňsku - ZPĚT

Erb Rokycany     Rokycany
Židovské osídlení je v Rokycanech doloženo před r. 1589. Hřbitov, který se nachází na okraji města (severně za nemocnicí), byl však založen až v 19. století. Proto se tu nacházejí pouze novodobé pylonové náhrobky a ani plocha není využitá celá. Nedávno opravený hrobnický domek s obřadní síní je nyní využíván soukromníkem.
Židovská obec zanikla ve městě na počátku války v roce 1940. Do dnešní doby se nezachoval ani dům s modlitebnou zřízenou v roce 1871 (byl zbořen po roce 1981).
Rokycany byly od počátku své historie církevním zbožím - od roku 1100 patřily k majetku pražského biskupství. V roce 1362 tu arcibiskup Arnošt z Pardubic založil augustiniánský klášter, který dostal velký díl zdejšího panství. To je však zároveň i počátek problémů. Právě kvůli této dvojí církevní vrchnosti se v husitském období ocitlo zdejší obyvatelstvo na straně jejich protivníků. A i později se místní obyvatelé snažili zařadit se mezi svobodná královská města, což se jim definitivně podařilo až za vlády Rudolfa II. v roce 1584 (poddanským městečkem byly Rokycany zřejmě od roku 1399). Potíže a neštěstí se Rokycanským nevyhnuly ani později, zejména za třicetileté války. Nejdříve se odtud musela kvůli víře vystěhovat řada rodin, pak bylo město několikrát zničeno nepřátelskými vojsky švédskými, o sto let později vojskem francouzským a poté pro změnu Prusy. Když bylo zažehnáno vojenské nebezpečí, sotva opravené město 2x vyhořelo (1575 a 1784). Poslední velká pohroma byla zase vojenská - v roce 1866 Prusové.
Z tohoto stručného popisu pohnuté historie města je zřejmé, že zde nemůžeme očekávat mnoho památek. K nejdůležitějším dochovaným stavbám patří kostel Panny Marie Sněžné, původně gotická stavba ze 14. století. Dnešní podoba chrámu je však přestavbou po požáru v roce 1784 - dílo architekta Ignáce Palliardiho. Většina zařízení interiéru pochází ze zrušeného kostela sv. Michala v Praze na Starém Městě. Výjimkou je pozdně gotický obraz Snímání z kříže z doby okolo roku 1500.
Zajímavá je architektura hřbitovního hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice z roku 1609, kdy byl postaven jako protestantský. Goticko-renesanční stavba byla také upravena koncem 18. století. V prostoru ohrazeného hřbitova nalezenme některé pěkné litinové náhrobky.
Město mělo hradby zřejmě již na konci 14. století. Později bylo opevnění často obnovováno, z velké části však bylo i s branami zbořeno. Pouze v severozápadní části města je dosud zachována malá část hradby s baštami.
Radnice města je novostavbou z doby po ničivém požáru v roce 1784 (Ignác Palliardi). V 19. a 2O. století však byla přestavována. Je to dvoupatrová budova se zdůrazněným středním rizalitem a věží.
Na průčelí radnice se nachází pamětní deska z roku 1882, připomínající nejvýznamnějšího rodáka města:
Jan Rokycana (před r. 1397 - 1471) se podle pověsti narodil v chudé chalupě na dnešním předměstí Pátku (Rokycanova čp. 26). Po studiích v Praze se stal kazatelem v kostele P. Marie před Týnem v Praze. Později byl jedním z nejvýznamnějších představitelů kališnické církve, účastnil se i jednání na církevním koncilu v Basileji. Za vlády krále Jiřího z Poděbrad byl hlavou tzv. Dolní konzistoře (církve kališnické) a královým spolupracovníkem.
V zasedací síni radnice připomíná tuto osobnost obraz "Jan Rokycana na koncilu v Basileji" - dílo Alfonse Muchy.
Před radnicí na náměstí stojí monumentální mariánský sloup se sochou Panny Marie a dalších devíti světců pocházející z roku 1770.
Přes pohromy, které město několikrát postihly, se do dnešní doby zachovala řada zajímavých měšťanských domů. Většina z nich je barokních, najdeme tu však i několik domů původně renesančních. Nejzajímavější je asi budova děkanství, která byla postavena v 18. století architektem Canevalem a po požáru v roce 1784 obnovena.
Nedaleké masné krámy pocházejí z počátku 19. století. Za návštěvu stojí i místní muzeum.
K městu Rokycanům patří ještě další významní rodáci:
Jakub Srnovec z Varvažova (? - okolo 1603), se tu narodil neznámo kdy. Po absolvování zdejší farní školy a vyšší školy v Praze se stal správcem tehdy velmi známé školy u sv. Štěpána na Novém Městě pražském. Za zásluhy o vzdělání mládeže byl povýšen do šlechtického stavu.
Antonín Kraft (1752 - 1820), český hudební skladatel a virtuoz na violoncelo. Narodil se jako syn zdejšího sládka, studoval pak v Praze a ve Vídni, m. j. i u Haydna. Byl zaměstnán ve šlechtických kapelách a podnikal i samostatná turné. Vynikajícím muzikantem byl i jeho syn Mikoláš.

Dumetovský dům
Dům významné židovské rodiny Ledererů
Kostel Panny Marie Sněžné
Hřbitov
Hřbitov
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
  
  
  
  
Česká centrála cestovního ruchu
Cesta po památkách
Plzeň  Plzeň
Blovice  Blovice
Chudenice  Chudenice
Chyše  Chyše
Kasejovice  Kasejovice
Koloveč  Koloveč
Kožlany  Kožlany
Merklín  Merklín
Nečtiny  Nečtiny
Nepomuk  Nepomuk
Pňovany  Pňovany
Přeštice  Přeštice
Rabštejn n. Střelou  Rabštejn n. Střelou
Radnice  Radnice
Rokycany  Rokycany
Spálené Poříčí  Spálené Poříčí
Švihov  Švihov
Touškov  Touškov
Všeruby  Všeruby
Žlutice  Žlutice
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informace o projektu | fotogalerie | novinky | kulturní akce | turistické trasy | služby | odkazy | kontakty

© 2001 – | webdesignCreativestudio s.r.o. | coding & fotoMULTIMEDIA ACTIVITY