Židovská cesta na Plzeňsku
ZPĚT Informace o projektu Fotogalerie Novinky Kulturní akce
Turistické trasy Služby Odkazy Kontakty
Židovská cesta na Plzeňsku - ZPĚT

Erb Radnice     Radnice  okres Rokycany
Poblíž centra - v místech za novou budovou hotelu směrem k potoku je dosud zachována větší část dispozice bývalého židovského ghetta i s některými původními domky. Jedná se o unikátně dochovaný urbanistický prvek, v jehož centru stojí pozdně barokní synagoga. Podle nápisu na západní stěně pochází její budova z roku 1781 - byla vystavěna zřejmě v souvislosti s reformami Josefa II., které židovskému obyvatelstvu přinesly některá práva včetně práva budování synagog. Zdejší budova, v jejímž interiéru je zachována i ženská galerie, byla zachráněna v hodině dvanácté. V letech 1945 - 92 zde totiž byla autodílna. Radnická synagoga je spjata s významnou osobností: V letech 1843 - 46 zde působil rabín Isak Mayer Weis-Wise, který se v Americe stal zakladatelem reformního judaismu (1819 v Lomničce - 1900 v Cincinnati). V Cincinnati založil rabínský teologický seminář Hebrew Union College, dodnes nejvýznamnější americkou židovskou náboženskou školu.
Počátky místního židovského osídlení údajně sahají až na začátek 16. století, zřejmě v souvislosti s vystěhováním Židů z Plzně v roce 1504. Obec byla zrušena v roce 1935. O obnovu synagogy a její důstojné využití se stará místní ekologické sdružení (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Radnice), chystá se slavnostní otevření v roce 2001. Toto sdružení hodlá také vytvořit naučnou stezku, do níž bude zahrnuto i zastavení na židovském hřbitově, kde jsou dochovány náhrobky od 18. století.
Původní městečko Radnice je zmiňováno v roce 1336 jako součást panství Zbiroha. Obec získávala postupně další práva - např. za pána Oldřicha z Rožmberka byla v roce 1418 povýšena na městečko, v roce 1570 se stala městem. Ve znaku tohoto poddanského města se objevuje pětilistá růže - připomínka někdejšího panství Rožmberků. Světští páni se tu však poměrně často střídali. Velkou stavební činnost rozvinula hrabata Bubnové v 1. polovině 18. století.
Od roku 1758 se zdejší panství dostalo do rukou Šternberků. Členové tohoto rodu zde podporovali vlastenecké snahy, a proto se tady setkáme s působením vlasteneckého kněze Antonína Puchmajera (od roku 1806), který tu založil 1. český čtenářský spolek v zemi v roce 1818. Tento básník a národní buditel zde působil až do své smrti (pamětní deska na faře na faře byla odhalena v roce 1868 za účasti Fr. Palackého a hraběte Šternberka).
Zámek na jednom konci náměstí sloužil jako muzeum s Pamětní síní Antonína Puchmajera, dnes je však pro havarijní stav uzavřen. Jedná se o rozlehlou barokní stavbu, patrně dílo plzeňského architekta Jakuba Augustona. Tento architekt je i autorem barokní přestavby farního kostela sv. Václava na náměstí.
Poutní kostel nad obcí je pravděpodobně dílem Kiliána Ignáce Dientzenhofera z 1. poloviny 18. století. V současné době se opravuje, obnovují se i kapličky křížové cesty, které k němu vedou.
Na bývalé zámecké budově najdeme další zajímavou pamětní desku. Připomíná zdejší rodačku - vynikající a ve své době světoznámou pěvkyni Gabrielu Roubalovou (1843 - 1922). Zpívala na různých místech zeměkoule, nakonec zakončila svůj život v Melbourne.
Na domě čp. 139 na náměstí nám pamětní deska připomene zdejší působení spisovatele a cestovatele Josefa Kořenského. V roce 1867 se stal v Radnicích podučitelem. Zajímal se tu hlavně o přírodniny. Působil zde až do roku 1871, kdy získal nové místo v Litomyšli.
V obci se každoročně koná turisticko-ekologický pochod (3. sobota v květnu) nazvaný "Za libštejnskými hvozdy".

Náměstí
Synagoga
Veduta z roku 1801
Zadní část synagogy s reliéfem
Celkový pohled
Rabín Isak Mayer Weis-Wise, zakladatel reformního judaismu
Hřbitov
Hřbitov
Náměstí
Interiér synagogy kolem roku 1900
Hřbitov
Česká centrála cestovního ruchu
Cesta po památkách
Plzeň  Plzeň
Blovice  Blovice
Chudenice  Chudenice
Chyše  Chyše
Kasejovice  Kasejovice
Koloveč  Koloveč
Kožlany  Kožlany
Merklín  Merklín
Nečtiny  Nečtiny
Nepomuk  Nepomuk
Pňovany  Pňovany
Přeštice  Přeštice
Rabštejn n. Střelou  Rabštejn n. Střelou
Radnice  Radnice
Rokycany  Rokycany
Spálené Poříčí  Spálené Poříčí
Švihov  Švihov
Touškov  Touškov
Všeruby  Všeruby
Žlutice  Žlutice
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informace o projektu | fotogalerie | novinky | kulturní akce | turistické trasy | služby | odkazy | kontakty

© 2001 – | webdesignCreativestudio s.r.o. | coding & fotoMULTIMEDIA ACTIVITY