Židovská cesta na Plzeňsku
ZPĚT Informace o projektu Fotogalerie Novinky Kulturní akce
Turistické trasy Služby Odkazy Kontakty
Židovská cesta na Plzeňsku - ZPĚT

Erb Nepomuk     Nepomuk
N
epomuk je město, jehož historie byla úzce spojena s působením církve. Tradice židovského osídlení je tu proto poměrně mladého data a nikdy nedosáhla nějakého většího rozmachu. Z 2. poloviny 19. století pochází zmínka o modlitebně v obytném domě. Podobně situace patrně existovala i v nedalekém Klášteře.
Na konci 19. století byla v Nepomuku soukromá židovská škola, ale zřejmě na počátku 20. století zanikla a židovské děti - podobně jako jinde v okolí - chodily spolu s ostatními do školy státní.
Výraznější stopy zde židovské osídlení nezanechalo.
Historická a místní situace je poněkud složitá. Město Nepomuk se v materiálech objevuje prvně v polovině 13. století jako trhová ves Pomuk v církevním majetku. Ve 14. století byla obec rozšířena o ves Přesanice a těsně před husitskými válkami - už jako Nepomuk - povýšena na městečko.
Vlastní cisterciácký klášter, který toto místo proslavil a byl zdejší vrchností, byl postaven stranou městečka na úpatí Zelené hory v polovině 12. století. Až do husitského období sdílela obě místa společnou historii. V roce 1420 však byl klášter pobořen a mniši vyhnámi a přes pokusy o jeho obnovu se to již nikdy nepodařilo.
Město Nepomuk se v 15. století dostalo do rukou Šternberků (a později Martiniců) a v místech kláštera vznikl obec zv. Klášter.
Vlastní Nepomuk se stal městem až v roce 1730.
Přes pohnutou historii města se tu dosud nacházejí některé významné památky. Kostel sv. Jakuba (na Přesanickém náměstí) má své počátky v polovině 12. století - v době založení nedalekého kláštera. Výraznou přestavbu zažil tento chrám v polovině 13. století, později byl ještě barokně upraven. Na konci 18. století však byl za josefínských reforem zrušen a proměněn na sýpku. Ke konci 19. století byla jeho duchovní funkce obnovena a kostel upraven novogoticky.
Další zajímavou stavbou města je barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, založený původně Šternberky v 17. století, později však za Martiniců přestavěný ve vrcholně barokním slohu. Za autora této barokní úpravy je považován Kilián Ignác Dientzenhofer. Tento architekt také pravděpodobně přestavěl budovu arciděkanství (čp. 1 - u kostela sv. Jakuba), kde se dnes nachází místní muzeum.
Snad nejznámnější osobností, spjatou s Nepomukem, je světec, jehož sochu nalezneme prakticky po celém katolickém světě. Je to Jan Nepomucký, který se zde narodil. Jeho osud je dostatečně znám z nespočetných legend, znám je i jeho nádherný stříbrný náhrobek v katedrále sv. Víta v Praze.
Méně známé jsou další osobnosti:
August Němejc (1861 - 1938), zdejší rodák, byl malíř regionálního významu. Je m. j. autorem opony v Tylově divadle v Plzni a maloval i lunety v interiéru budovy Západočeského muzea v Plzni.
Josef Ondřej Liboslav Rettig (1821 - 1871), syn známé buditelky a také autorky slavné kuchařky, se stal knězem. V Nepomuku působil jako rektor na někdejší piaristické koleji. Celý život se věnoval zejména přírodovědeckému bádání, založil tu dokonce meteorologickou stanici. Je pohřben na místním hřbitově.
Poněkud problematická ja pak událost spojená s údajným nálezem "zelenohorského rukopisu", který byl posléze prohlášen za padělek - patrně dílo samotného "nálezce" - Václava Hanky.

Městský úřad
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Židovský dům
Svatý Jan Nepomucký
Nepomuk
Kostel sv. Jakuba
Zámek Zelená Hora
Česká centrála cestovního ruchu
Cesta po památkách
Plzeň  Plzeň
Blovice  Blovice
Chudenice  Chudenice
Chyše  Chyše
Kasejovice  Kasejovice
Koloveč  Koloveč
Kožlany  Kožlany
Merklín  Merklín
Nečtiny  Nečtiny
Nepomuk  Nepomuk
Pňovany  Pňovany
Přeštice  Přeštice
Rabštejn n. Střelou  Rabštejn n. Střelou
Radnice  Radnice
Rokycany  Rokycany
Spálené Poříčí  Spálené Poříčí
Švihov  Švihov
Touškov  Touškov
Všeruby  Všeruby
Žlutice  Žlutice
 

 

 

 

 

 

 

 

 

informace o projektu | fotogalerie | novinky | kulturní akce | turistické trasy | služby | odkazy | kontakty

© 2001 – | webdesignCreativestudio s.r.o. | coding & fotoMULTIMEDIA ACTIVITY