Židovská cesta na Plzeňsku
ÚVOD Fotogalerie Novinky Kulturní akce
Turistické trasy Služby Odkazy Kontakty
Židovská cesta na Plzeňsku - ÚVOD


Informace o projektu

Komise cestovního ruchu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje získala v roce 2000 grant České centrály cestovního ruchu na zpracování produktu cestovního ruchu s názvem "Židovská cesta na Plzeňsku". V České republice se nachází značný potenciál židovských památek, neustále roste zájem židovské i nežidovské tuzemské a zejména zahraniční veřejnosti o židovskou tématiku a turistiku. Přesto neexistuje (kromě Prahy) podobná kompaktní nabídka.

Cílem projektu je oživení židovských tradic a památek, zvýšení zájmu turistů o plzeňský region, větší zájem o zachování židovských památek a židovské kultury a v neposlední řadě výchovně vzdělávací efekt směrem k pochopení židovství jako součásti naší historie i současnosti.

Pro prezentaci projektu jsme se rozhodli využít různé propagační materiály od těch jednodušších jako je tištěná skládačka a plakát k náročnějším jako je videokazeta, CD-ROM a internet.

Skládačka nabízí popis čtyř turistických tras po židovských památkách jižního a severního Plzeňska a Plzně s nabídkou služeb a doplňujícího programu.

Za pomoci videa se dostaneme k známějším i zcela zasutým připomínkám života Židů v regionu a zároveň nahlédneme do života současné židovské rodiny.
CD-ROM umožní pak hlubší seznámení se současností i historií židovských památek, tradic a zvyků a nabídne i podrobnější podklad pro cesty za znovuobjevováním místní židovské kultury a její vazby na kulturu českou.
Na těchto internetových stránkách se budou objevovat nové a doplňující informace k projektu.

Foto náhrobek

Česká centrála cestovního ruchu

 
úvod | informace o projektu | fotogalerie | novinky | kulturní akce | turistické trasy | služby | odkazy | kontakty

© 2001 – | webdesignCreativestudio s.r.o. | coding & fotoMULTIMEDIA ACTIVITY